GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: cs

Filter ↓ Sort ↓ All (516) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (516) Warnings (0)
1 2 3 35
Prio Original string Translation
Import Dovoz Details

Import

Dovoz
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Sort by Seřadit podle Details

Sort by

Seřadit podle
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Search by... Hledat podle... Details

Search by...

Hledat podle...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Search product Vyhledat produkt Details

Search product

Vyhledat produkt
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Mobile Texture Size (pixels) Velikost textury pro mobilní zařízení (pixely) Details

Mobile Texture Size (pixels)

Velikost textury pro mobilní zařízení (pixely)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Desktop Texture Size (pixels) Velikost textury plochy (pixely) Details

Desktop Texture Size (pixels)

Velikost textury plochy (pixely)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Design texture resolution Rozlišení textury návrhu Details

Design texture resolution

Rozlišení textury návrhu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
When displaying a 2D design on the 3D model, a texture of the design is generated with default values of 1024 for desktop, 1024 for Android mobile devices, and 512 for iPhone devices to ensure good performance. However, this default resolution may result in some designs appearing blurry. If the default display is inadequate, you can specify custom values for the texture. Note: For iPhones, the resolution will always be set to 512 regardless of the value you enter in the 'Mobile Texture Size' field, as exceeding 512 may cause crashes on different iPhone models. We generally recommend not setting values higher than 2048 pixels for desktop and 1024 pixels for mobile. Při zobrazení 2D návrhu na 3D modelu se vygeneruje textura návrhu s výchozími hodnotami 1024 pro stolní počítače, 1024 pro mobilní zařízení Android a 512 pro zařízení iPhone, aby byl zajištěn dobrý výkon. Toto výchozí rozlišení však může mít za následek, že některé návrhy budou vypadat rozmazaně. Pokud je výchozí zobrazení nedostatečné, můžete zadat vlastní hodnoty textury. Poznámka: U iPhonů bude rozlišení vždy nastaveno na 512 bez ohledu na hodnotu, kterou zadáte do pole "Velikost textury pro mobily", protože překročení 512 může způsobit selhání na různých modelech iPhone. Obecně doporučujeme nenastavovat hodnoty vyšší než 2048 pixelů pro počítače a 1024 pixelů pro mobilní zařízení. Details

When displaying a 2D design on the 3D model, a texture of the design is generated with default values of 1024 for desktop, 1024 for Android mobile devices, and 512 for iPhone devices to ensure good performance. However, this default resolution may result in some designs appearing blurry. If the default display is inadequate, you can specify custom values for the texture. Note: For iPhones, the resolution will always be set to 512 regardless of the value you enter in the 'Mobile Texture Size' field, as exceeding 512 may cause crashes on different iPhone models. We generally recommend not setting values higher than 2048 pixels for desktop and 1024 pixels for mobile.

Při zobrazení 2D návrhu na 3D modelu se vygeneruje textura návrhu s výchozími hodnotami 1024 pro stolní počítače, 1024 pro mobilní zařízení Android a 512 pro zařízení iPhone, aby byl zajištěn dobrý výkon. Toto výchozí rozlišení však může mít za následek, že některé návrhy budou vypadat rozmazaně. Pokud je výchozí zobrazení nedostatečné, můžete zadat vlastní hodnoty textury. Poznámka: U iPhonů bude rozlišení vždy nastaveno na 512 bez ohledu na hodnotu, kterou zadáte do pole "Velikost textury pro mobily", protože překročení 512 může způsobit selhání na různých modelech iPhone. Obecně doporučujeme nenastavovat hodnoty vyšší než 2048 pixelů pro počítače a 1024 pixelů pro mobilní zařízení.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Advanced AI Pokročilá umělá inteligence Details

Advanced AI

Pokročilá umělá inteligence
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Undefined behavior, main mesh is not supported in VTO Nedefinované chování, hlavní síť není ve VTO podporována Details

Undefined behavior, main mesh is not supported in VTO

Nedefinované chování, hlavní síť není ve VTO podporována
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No main mesh found Nebyla nalezena žádná hlavní síť Details

No main mesh found

Nebyla nalezena žádná hlavní síť
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
This option only applies during the upload process, once a texture is uploaded, it will be grayed out. To enable/disable mipmaps, delete the texture, toggle the option, and then re-upload the texture. Tato možnost platí pouze během procesu nahrávání, jakmile je textura nahrána, bude zašedlá. Chcete-li povolit nebo zakázat mipmapy, odstraňte texturu, přepněte možnost a poté texturu znovu nahrajte. Details

This option only applies during the upload process, once a texture is uploaded, it will be grayed out. To enable/disable mipmaps, delete the texture, toggle the option, and then re-upload the texture.

Tato možnost platí pouze během procesu nahrávání, jakmile je textura nahrána, bude zašedlá. Chcete-li povolit nebo zakázat mipmapy, odstraňte texturu, přepněte možnost a poté texturu znovu nahrajte.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Attention: It seems that one or more 3D models within your scene are significatally smaller than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize the specific mesh(es) using your 3D software to match the real measurements of your product and re-upload it. Please refer to our instructions here. Pozor: Zdá se, že jeden nebo více 3D modelů ve vaší scéně je výrazně menší než referenční model. Chcete-li zajistit správnou vizualizaci při virtuálním vyzkoušení, je nezbytné změnit velikost konkrétní sítě (sítí) pomocí 3D softwaru tak, aby odpovídaly skutečným rozměrům vašeho produktu, a znovu ji nahrát. Přečtěte si prosím naše pokyny zde. Details

Attention: It seems that one or more 3D models within your scene are significatally smaller than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize the specific mesh(es) using your 3D software to match the real measurements of your product and re-upload it. Please refer to our instructions here.

Pozor: Zdá se, že jeden nebo více 3D modelů ve vaší scéně je výrazně menší než referenční model. Chcete-li zajistit správnou vizualizaci při virtuálním vyzkoušení, je nezbytné změnit velikost konkrétní sítě (sítí) pomocí 3D softwaru tak, aby odpovídaly skutečným rozměrům vašeho produktu, a znovu ji nahrát. Přečtěte si prosím naše pokyny zde.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Attention: It seems that one or more 3D models within your scene are significatally larger than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize the specific mesh(es) using your 3D software to match the real measurements of your product and re-upload it. Please refer to our instructions here. Pozor: Zdá se, že jeden nebo více 3D modelů ve vaší scéně je výrazně větší než referenční model. Chcete-li zajistit správnou vizualizaci při virtuálním vyzkoušení, je nezbytné změnit velikost konkrétní sítě (sítí) pomocí 3D softwaru tak, aby odpovídaly skutečným rozměrům vašeho produktu, a znovu ji nahrát. Přečtěte si prosím naše pokyny zde. Details

Attention: It seems that one or more 3D models within your scene are significatally larger than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize the specific mesh(es) using your 3D software to match the real measurements of your product and re-upload it. Please refer to our instructions here.

Pozor: Zdá se, že jeden nebo více 3D modelů ve vaší scéně je výrazně větší než referenční model. Chcete-li zajistit správnou vizualizaci při virtuálním vyzkoušení, je nezbytné změnit velikost konkrétní sítě (sítí) pomocí 3D softwaru tak, aby odpovídaly skutečným rozměrům vašeho produktu, a znovu ji nahrát. Přečtěte si prosím naše pokyny zde.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:00:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Meshes Sítě Details

Meshes

Sítě
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:00:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 35

Export as