GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: hy

Filter ↓ Sort ↓ All (477) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (477) Warnings (0)
1 2 3 32
Prio Original string Translation
Your current plan does not include this feature. Upgrade now to access it. Would you like to upgrade now? Ձեր ընթացիկ ծրագիրը չի ներառում այս առանձնահատկությունը: Վերաբացեք հիմա այն մուտք գործելու համար: Կցանկանայի՞ք վերաբացել հիմա: Details

Your current plan does not include this feature. Upgrade now to access it. Would you like to upgrade now?

Ձեր ընթացիկ ծրագիրը չի ներառում այս առանձնահատկությունը: Վերաբացեք հիմա այն մուտք գործելու համար: Կցանկանայի՞ք վերաբացել հիմա:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-14 14:19:59
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
This feature cannot be enabled for Shopify stores in trial or development mode. Contact us at Այս առանձնահատկությունը չի կարող հնարավոր լինել Shopify խանութների համար փորձարկման կամ զարգացման ռեժիմում: Կապվեք մեզ հետ Details

This feature cannot be enabled for Shopify stores in trial or development mode. Contact us at

Այս առանձնահատկությունը չի կարող հնարավոր լինել Shopify խանութների համար փորձարկման կամ զարգացման ռեժիմում: Կապվեք մեզ հետ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-14 14:19:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Sorry! Ներիր! Details

Sorry!

Ներիր!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-14 14:19:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Generate attributes Գեներացնել հատկանիշները Details

Generate attributes

Գեներացնել հատկանիշները
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Write your prompt... Գրեք ձեր հուշումը... Details

Write your prompt...

Գրեք ձեր հուշումը...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Add attributes Ավելացնել հատկանիշները Details

Add attributes

Ավելացնել հատկանիշները
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Generating... Գեներացնել... Details

Generating...

Գեներացնել...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Separate buttons Առանձին կոճակներ Details

Separate buttons

Առանձին կոճակներ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Single button Միակ կոճակը Details

Single button

Միակ կոճակը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Virtual Try-on fine tuning Վիրտուալ Try-on fine tuning Details

Virtual Try-on fine tuning

Վիրտուալ Try-on fine tuning
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
VTO not enabled. Please go Settings and enable the feature. ՎՏԲ-ն հնարավորություն չի տալիս: Խնդրում ենք գնալ Settings եւ հնարավորություն տալ առանձնահատկությունը: Details

VTO not enabled. Please go Settings and enable the feature.

ՎՏԲ-ն հնարավորություն չի տալիս: Խնդրում ենք գնալ Settings եւ հնարավորություն տալ առանձնահատկությունը:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
AR not enabled. Please go Settings and enable the feature. AR-ը հնարավորություն չի տալիս: Խնդրում ենք գնալ Settings եւ հնարավորություն տալ առանձնահատկությունը: Details

AR not enabled. Please go Settings and enable the feature.

AR-ը հնարավորություն չի տալիս: Խնդրում ենք գնալ Settings եւ հնարավորություն տալ առանձնահատկությունը:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Add reference Glasses to Scene Ավելացնել հղումների ակնոցը տեսարանին Details

Add reference Glasses to Scene

Ավելացնել հղումների ակնոցը տեսարանին
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Download reference glasses model Ներբեռնեք հղման ակնոցների մոդելը Details

Download reference glasses model

Ներբեռնեք հղման ակնոցների մոդելը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Mandatory PD Tool Պարտադիր ՊԴ գործիք Details

Mandatory PD Tool

Պարտադիր ՊԴ գործիք
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 32

Export as