GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: hy

Filter ↓ Sort ↓ All (415) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (415) Warnings (0)
1 2 3 4 5 28
Prio Original string Translation
Error: Failed removing the property Սխալ. Ձախողված է գույքը հանելը Details

Error: Failed removing the property

Սխալ. Ձախողված է գույքը հանելը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:06:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable the ar conversion on the fly Ճանճի վրա ar դարձի գալը Details

Enable the ar conversion on the fly

Ճանճի վրա ar դարձի գալը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:06:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Keep in preview Պահպանեք նախադիտումը Details

Keep in preview

Պահպանեք նախադիտումը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:06:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The file must be in one of the following formats: .hdr, .dds or 6 .jpg each one with the sufix _nx, _ny... (cubemap). Ֆայլը պետք է լինի հետեւյալ ձեւաչափերից մեկով՝ .hdr, .dds կամ 6 .jpg յուրաքանչյուրը sufix _nx, _ny... (cubemap): Details

The file must be in one of the following formats: .hdr, .dds or 6 .jpg each one with the sufix _nx, _ny... (cubemap).

Ֆայլը պետք է լինի հետեւյալ ձեւաչափերից մեկով՝ .hdr, .dds կամ 6 .jpg յուրաքանչյուրը sufix _nx, _ny... (cubemap):
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-05-16 10:21:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Upload failed. Վերբեռնեք ձախողված. Details

Upload failed.

Վերբեռնեք ձախողված.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-05-16 10:21:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Send Ուղարկել Details

Send

Ուղարկել
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-04-19 17:22:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Learn more Իմանալ ավելին Details

Learn more

Իմանալ ավելին
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-04-04 10:22:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable your customers to see high-res 2D images<br>of the product on 3D model. Հնարավորություն տվեք ձեր հաճախորդներին տեսնել բարձր res 2D պատկերներ<br>արտադրանքի 3D մոդելի վրա: Details

Enable your customers to see high-res 2D images<br>of the product on 3D model.

Հնարավորություն տվեք ձեր հաճախորդներին տեսնել բարձր res 2D պատկերներ<br>արտադրանքի 3D մոդելի վրա:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-04-04 10:22:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Show Try On Ցույց տալ փորձը Details

Show Try On

Ցույց տալ փորձը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-04-04 10:22:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable Try On Հնարավորություն փորձիր Details

Enable Try On

Հնարավորություն փորձիր
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-04-04 10:22:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Type the name of the icon Տառատեսակը սրբապատկերի անվանման Details

Type the name of the icon

Տառատեսակը սրբապատկերի անվանման
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-02-07 12:27:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Add Initials Ավելացնել Initials Details

Add Initials

Ավելացնել Initials
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2021-11-11 14:05:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Type the new product code... Տիպավորել նոր ապրանքի կոդը... Details

Type the new product code...

Տիպավորել նոր ապրանքի կոդը...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2021-10-29 12:10:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
New code Նոր կոդ Details

New code

Նոր կոդ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2021-10-29 12:10:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Type the new product name... Նոր ապրանքի անվանումը տպել... Details

Type the new product name...

Նոր ապրանքի անվանումը տպել...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2021-10-29 12:10:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 28

Export as