GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: hy

Filter ↓ Sort ↓ All (504) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (504) Warnings (0)
1 2 3 4 5 34
Prio Original string Translation
Sorry! Ներիր! Details

Sorry!

Ներիր!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-14 14:19:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Generate attributes Գեներացնել հատկանիշները Details

Generate attributes

Գեներացնել հատկանիշները
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Write your prompt... Գրեք ձեր հուշումը... Details

Write your prompt...

Գրեք ձեր հուշումը...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Add attributes Ավելացնել հատկանիշները Details

Add attributes

Ավելացնել հատկանիշները
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Generating... Գեներացնել... Details

Generating...

Գեներացնել...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Separate buttons Առանձին կոճակներ Details

Separate buttons

Առանձին կոճակներ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Single button Միակ կոճակը Details

Single button

Միակ կոճակը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Virtual Try-on fine tuning Վիրտուալ Try-on fine tuning Details

Virtual Try-on fine tuning

Վիրտուալ Try-on fine tuning
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
VTO not enabled. Please go Settings and enable the feature. ՎՏԲ-ն հնարավորություն չի տալիս: Խնդրում ենք գնալ Settings եւ հնարավորություն տալ առանձնահատկությունը: Details

VTO not enabled. Please go Settings and enable the feature.

ՎՏԲ-ն հնարավորություն չի տալիս: Խնդրում ենք գնալ Settings եւ հնարավորություն տալ առանձնահատկությունը:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
AR not enabled. Please go Settings and enable the feature. AR-ը հնարավորություն չի տալիս: Խնդրում ենք գնալ Settings եւ հնարավորություն տալ առանձնահատկությունը: Details

AR not enabled. Please go Settings and enable the feature.

AR-ը հնարավորություն չի տալիս: Խնդրում ենք գնալ Settings եւ հնարավորություն տալ առանձնահատկությունը:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Download reference glasses model Ներբեռնեք հղման ակնոցների մոդելը Details

Download reference glasses model

Ներբեռնեք հղման ակնոցների մոդելը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Mandatory PD Tool Պարտադիր ՊԴ գործիք Details

Mandatory PD Tool

Պարտադիր ՊԴ գործիք
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Check this box to require clients to use the PD measurement tool before making a purchase Ստուգեք այս տուփը, որպեսզի պահանջեք, որ հաճախորդները նախքան գնում կատարելը օգտագործեն PD չափման գործիքը Details

Check this box to require clients to use the PD measurement tool before making a purchase

Ստուգեք այս տուփը, որպեսզի պահանջեք, որ հաճախորդները նախքան գնում կատարելը օգտագործեն PD չափման գործիքը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Pupillary Distance Tool Չակերտների հեռահարության գործիք Details

Pupillary Distance Tool

Չակերտների հեռահարության գործիք
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Empower your customers with automatic pupillary distance calculation. By enabling the PD tool, customers can effortlessly measure their PD with a simple glance at the camera. Հզորացրեք ձեր հաճախորդներին ավտոմատ աշակերտական հեռավորության հաշվարկով: Հնարավորություն տալով PD գործիքը, հաճախորդները կարող են առանց ջանք թափելու չափել իրենց PD-ն տեսախցիկի պարզ հայացքով: Details

Empower your customers with automatic pupillary distance calculation. By enabling the PD tool, customers can effortlessly measure their PD with a simple glance at the camera.

Հզորացրեք ձեր հաճախորդներին ավտոմատ աշակերտական հեռավորության հաշվարկով: Հնարավորություն տալով PD գործիքը, հաճախորդները կարող են առանց ջանք թափելու չափել իրենց PD-ն տեսախցիկի պարզ հայացքով:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 34

Export as