GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: hy

Filter ↓ Sort ↓ All (516) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (516) Warnings (0)
1 2 3 4 5 6 35
Prio Original string Translation
Add attributes Ավելացնել հատկանիշները Details

Add attributes

Ավելացնել հատկանիշները
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Generating... Գեներացնել... Details

Generating...

Գեներացնել...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Separate buttons Առանձին կոճակներ Details

Separate buttons

Առանձին կոճակներ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Single button Միակ կոճակը Details

Single button

Միակ կոճակը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Virtual Try-on fine tuning Վիրտուալ Try-on fine tuning Details

Virtual Try-on fine tuning

Վիրտուալ Try-on fine tuning
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
VTO not enabled. Please go Settings and enable the feature. ՎՏԲ-ն հնարավորություն չի տալիս: Խնդրում ենք գնալ Settings եւ հնարավորություն տալ առանձնահատկությունը: Details

VTO not enabled. Please go Settings and enable the feature.

ՎՏԲ-ն հնարավորություն չի տալիս: Խնդրում ենք գնալ Settings եւ հնարավորություն տալ առանձնահատկությունը:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
AR not enabled. Please go Settings and enable the feature. AR-ը հնարավորություն չի տալիս: Խնդրում ենք գնալ Settings եւ հնարավորություն տալ առանձնահատկությունը: Details

AR not enabled. Please go Settings and enable the feature.

AR-ը հնարավորություն չի տալիս: Խնդրում ենք գնալ Settings եւ հնարավորություն տալ առանձնահատկությունը:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Download reference glasses model Ներբեռնեք հղման ակնոցների մոդելը Details

Download reference glasses model

Ներբեռնեք հղման ակնոցների մոդելը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Mandatory PD Tool Պարտադիր ՊԴ գործիք Details

Mandatory PD Tool

Պարտադիր ՊԴ գործիք
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Check this box to require clients to use the PD measurement tool before making a purchase Ստուգեք այս տուփը, որպեսզի պահանջեք, որ հաճախորդները նախքան գնում կատարելը օգտագործեն PD չափման գործիքը Details

Check this box to require clients to use the PD measurement tool before making a purchase

Ստուգեք այս տուփը, որպեսզի պահանջեք, որ հաճախորդները նախքան գնում կատարելը օգտագործեն PD չափման գործիքը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Pupillary Distance Tool Չակերտների հեռահարության գործիք Details

Pupillary Distance Tool

Չակերտների հեռահարության գործիք
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Empower your customers with automatic pupillary distance calculation. By enabling the PD tool, customers can effortlessly measure their PD with a simple glance at the camera. Հզորացրեք ձեր հաճախորդներին ավտոմատ աշակերտական հեռավորության հաշվարկով: Հնարավորություն տալով PD գործիքը, հաճախորդները կարող են առանց ջանք թափելու չափել իրենց PD-ն տեսախցիկի պարզ հայացքով: Details

Empower your customers with automatic pupillary distance calculation. By enabling the PD tool, customers can effortlessly measure their PD with a simple glance at the camera.

Հզորացրեք ձեր հաճախորդներին ավտոմատ աշակերտական հեռավորության հաշվարկով: Հնարավորություն տալով PD գործիքը, հաճախորդները կարող են առանց ջանք թափելու չափել իրենց PD-ն տեսախցիկի պարզ հայացքով:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enhance your customers' shopping experience by enabling our cutting-edge Virtual Try-On feature. Allow your clients to effortlessly visualize how your products look on them, empowering them to make confident purchase decisions. Հարստացրեք Ձեր հաճախորդների առեւտրի փորձը՝ հնարավորություն տալով մեր կտրող-մոնտաժային Վիրտուալ Try-On առանձնահատկությունը: Թույլ տվեք, որ ձեր հաճախորդները անխոչոր կերպով պատկերացնեն, թե ինչպես են ձեր ապրանքները նայում իրենց՝ հնարավորություն տալով նրանց գնելու վերաբերյալ վստահ որոշումներ կայացնելու։ Details

Enhance your customers' shopping experience by enabling our cutting-edge Virtual Try-On feature. Allow your clients to effortlessly visualize how your products look on them, empowering them to make confident purchase decisions.

Հարստացրեք Ձեր հաճախորդների առեւտրի փորձը՝ հնարավորություն տալով մեր կտրող-մոնտաժային Վիրտուալ Try-On առանձնահատկությունը: Թույլ տվեք, որ ձեր հաճախորդները անխոչոր կերպով պատկերացնեն, թե ինչպես են ձեր ապրանքները նայում իրենց՝ հնարավորություն տալով նրանց գնելու վերաբերյալ վստահ որոշումներ կայացնելու։
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Product type Ապրանքի տեսակ Details

Product type

Ապրանքի տեսակ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Virtual Try On Վիրտուալ փորձ Details

Virtual Try On

Վիրտուալ փորձ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-08 15:31:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 6 35

Export as