GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: hy

Filter ↓ Sort ↓ All (591) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (591) Warnings (0)
1 2 3 4 5 40
Prio Original string Translation
Warning Զգուշացում Details

Warning

Զգուշացում
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Prompt is required. Պահանջվում է շտապ: Details

Prompt is required.

Պահանջվում է շտապ:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
An error occurred while generating attributes. Սխալը տեղի է ունեցել ատրիբուտներ գեներացնելու ժամանակ: Details

An error occurred while generating attributes.

Սխալը տեղի է ունեցել ատրիբուտներ գեներացնելու ժամանակ:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
An error occurred while generating attributes, please contact our support. Սխալը տեղի է ունեցել ատրիբուտներ գեներացնելիս, խնդրում ենք կապվել մեր աջակցության հետ: Details

An error occurred while generating attributes, please contact our support.

Սխալը տեղի է ունեցել ատրիբուտներ գեներացնելիս, խնդրում ենք կապվել մեր աջակցության հետ:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
An error occurred while generating attributes, please check your prompt, materials and meshes. Սխալը տեղի է ունեցել ատրիբուտներ գեներացնելու ժամանակ, խնդրում ենք ստուգել ձեր հուշումը, նյութերը եւ մեսենթները: Details

An error occurred while generating attributes, please check your prompt, materials and meshes.

Սխալը տեղի է ունեցել ատրիբուտներ գեներացնելու ժամանակ, խնդրում ենք ստուգել ձեր հուշումը, նյութերը եւ մեսենթները:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
An error occurred while checking AI limit. AI սահմանը ստուգելիս սխալ է տեղի ունեցել: Details

An error occurred while checking AI limit.

AI սահմանը ստուգելիս սխալ է տեղի ունեցել:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Hide object Թաքցնել օբյեկտը Details

Hide object

Թաքցնել օբյեկտը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Show object Ցուցադրել օբյեկտը Details

Show object

Ցուցադրել օբյեկտը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Set material color Սահմանել նյութական գույնը Details

Set material color

Սահմանել նյութական գույնը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Set object material Սահմանել օբյեկտի նյութը Details

Set object material

Սահմանել օբյեկտի նյութը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Transparency Mode Թափանցիկության ռեժիմ Details

Transparency Mode

Թափանցիկության ռեժիմ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Alpha Blend + Test Alpha Blend + թեստ Details

Alpha Blend + Test

Alpha Blend + թեստ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Alpha Blend Ալֆա Blend Details

Alpha Blend

Ալֆա Blend
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Alpha Test Ալֆա թեստ Details

Alpha Test

Ալֆա թեստ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Opaque Օպաի Details

Opaque

Օպաի
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:22:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 40

Export as