GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: sq

Filter ↓ Sort ↓ All (396) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (396) Warnings (0)
1 2 3 27
Prio Original string Translation
to turn your products in 3D/AR për të kthyer produktet tuaja në 3D/AR Details

to turn your products in 3D/AR

për të kthyer produktet tuaja në 3D/AR
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-12 12:55:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Learn how Mëso si Details

Learn how

Mëso si
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-12 12:55:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Open full guide Hap udhëzuesin e plotë Details

Open full guide

Hap udhëzuesin e plotë
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:47:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select the 3D model you wish to show in that widget. Zgjidh modelin 3D që dëshiron të shfaqësh në atë widget. Details

Select the 3D model you wish to show in that widget.

Zgjidh modelin 3D që dëshiron të shfaqësh në atë widget.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:47:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Click on Settings on the widget. Kliko mbi Rregullimet në widget. Details

Click on Settings on the widget.

Kliko mbi Rregullimet në widget.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:47:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
From the Site Editor menu > Add Apps > Manage Apps > Zakeke 3D/AR Viewer > Open. Nga menuja Editori i Faqes > Shto Apps > Menaxho Apps > Zakeke 3D/AR Viewer > Open. Details

From the Site Editor menu > Add Apps > Manage Apps > Zakeke 3D/AR Viewer > Open.

Nga menuja Editori i Faqes > Shto Apps > Menaxho Apps > Zakeke 3D/AR Viewer > Open.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:47:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Go to your Wix dashboard > Home > Edit Site to launch the Site Editor. Shko tek paneli juaj i wix > Home > Edit Site për të nisur Editorin e Faqes. Details

Go to your Wix dashboard > Home > Edit Site to launch the Site Editor.

Shko tek paneli juaj i wix > Home > Edit Site për të nisur Editorin e Faqes.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:47:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
In order to publish this 3D model to your website, please do as follows: Në mënyrë që të publikoni këtë model 3D në faqen tuaj të internetit, ju lutemi të bëni si më poshtë: Details

In order to publish this 3D model to your website, please do as follows:

Në mënyrë që të publikoni këtë model 3D në faqen tuaj të internetit, ju lutemi të bëni si më poshtë:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:47:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Show undo/redo and reset buttons Shfaq bërjen/ribërjen dhe rivendosjen e butonave Details

Show undo/redo and reset buttons

Shfaq bërjen/ribërjen dhe rivendosjen e butonave
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:08:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Hide price Çmimi i fshehjes Details

Hide price

Çmimi i fshehjes
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:08:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Be sure that there aren't products that are still using this property Sigurohu që nuk ka produkte që ende përdorin këtë pronë Details

Be sure that there aren't products that are still using this property

Sigurohu që nuk ka produkte që ende përdorin këtë pronë
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:08:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error: Failed removing the property Gabim gjatë heqjes së pronës Details

Error: Failed removing the property

Gabim gjatë heqjes së pronës
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:08:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable the ar conversion on the fly Aktivo konvertimin ar në mitë Details

Enable the ar conversion on the fly

Aktivo konvertimin ar në mitë
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:08:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Keep in preview Mbaje në pamje të parë Details

Keep in preview

Mbaje në pamje të parë
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:08:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The file must be in one of the following formats: .hdr, .dds or 6 .jpg each one with the sufix _nx, _ny... (cubemap). Dosja duhet të jetë në një nga formatet e mëposhtme: .hdr, .dds ose 6 .jpg secili me sufix _nx, _ny... (cubemap). Details

The file must be in one of the following formats: .hdr, .dds or 6 .jpg each one with the sufix _nx, _ny... (cubemap).

Dosja duhet të jetë në një nga formatet e mëposhtme: .hdr, .dds ose 6 .jpg secili me sufix _nx, _ny... (cubemap).
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-05-16 10:21:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 27

Export as