GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (608) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (608) Warnings (0)
1 2 3 4 5 41
Prio Original string Translation
Limit reached Đã đạt đến giới hạn Details

Limit reached

Đã đạt đến giới hạn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you need further assistance, please write an email to our support team. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng viết email cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Details

If you need further assistance, please write an email to our support team.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng viết email cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system. Không phát hiện thấy micrô: Đảm bảo micrô được kết nối với thiết bị của bạn. Nếu bạn đang sử dụng micrô ngoài, hãy đảm bảo micrô được cắm đúng cách và được hệ thống của bạn nhận dạng. Details

No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system.

Không phát hiện thấy micrô: Đảm bảo micrô được kết nối với thiết bị của bạn. Nếu bạn đang sử dụng micrô ngoài, hãy đảm bảo micrô được cắm đúng cách và được hệ thống của bạn nhận dạng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'. Quyền của trình duyệt: Đảm bảo rằng bạn đã cấp quyền truy cập micrô cho trang web này. Bạn thường có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào biểu tượng máy ảnh / micrô trong thanh địa chỉ của trình duyệt và chọn 'Cho phép'. Details

Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'.

Quyền của trình duyệt: Đảm bảo rằng bạn đã cấp quyền truy cập micrô cho trang web này. Bạn thường có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào biểu tượng máy ảnh / micrô trong thanh địa chỉ của trình duyệt và chọn 'Cho phép'.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're unable to access your microphone. Please check the following: Chúng tôi không thể truy cập micrô của bạn. Vui lòng kiểm tra những điều sau: Details

We're unable to access your microphone. Please check the following:

Chúng tôi không thể truy cập micrô của bạn. Vui lòng kiểm tra những điều sau:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Microphone Error Lỗi micrô Details

Microphone Error

Lỗi micrô
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Please try again. Vui lòng thử lại. Details

Please try again.

Vui lòng thử lại.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We were unable to detect any text from your microphone. Chúng tôi không thể phát hiện bất kỳ văn bản nào từ micrô của bạn. Details

We were unable to detect any text from your microphone.

Chúng tôi không thể phát hiện bất kỳ văn bản nào từ micrô của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No text detected Không phát hiện thấy văn bản nào Details

No text detected

Không phát hiện thấy văn bản nào
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Verifying capabilities and settings... Xác minh khả năng và cài đặt... Details

Verifying capabilities and settings...

Xác minh khả năng và cài đặt...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Magic is happening... This may take a few moments. Please don't leave the page! Điều kỳ diệu đang xảy ra... Quá trình này có thể mất vài phút. Xin đừng rời khỏi trang! Details

Magic is happening... This may take a few moments. Please don't leave the page!

Điều kỳ diệu đang xảy ra... Quá trình này có thể mất vài phút. Xin đừng rời khỏi trang!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
CONFIRM XÁC NHẬN Details

CONFIRM

XÁC NHẬN
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
TRY AGAIN THỬ LẠI Details

TRY AGAIN

THỬ LẠI
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
GENERATE ĐẺ RA Details

GENERATE

ĐẺ RA
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Composer preview Xem trước trình soạn nhạc Details

Composer preview

Xem trước trình soạn nhạc
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 41

Export as