GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: cs

Filter ↓ Sort ↓ All (477) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (477) Warnings (0)
1 2 3 4 5 32
Prio Original string Translation
Optimize Texture Management Optimalizujte správu textur Details

Optimize Texture Management

Optimalizujte správu textur
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-08-14 10:14:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Effortlessly merge textures with identical names into a single texture to optimize performance. When you upload the textures with the same names on multiple materials, Zakeke automatically consolidates them, allowing the browser to download it just once. This optimization minimizes loading times and boosts overall performance, providing a faster and smoother 3D product experience for your customers. Snadné slučování textur se stejnými názvy do jedné textury pro optimalizaci výkonu. Když nahrajete textury se stejnými názvy na více materiálů, Zakeke je automaticky konsoliduje a umožní prohlížeči stáhnout je pouze jednou. Tato optimalizace minimalizuje dobu načítání a zvyšuje celkový výkon, čímž vašim zákazníkům poskytuje rychlejší a plynulejší zážitek z 3D produktu. Details

Effortlessly merge textures with identical names into a single texture to optimize performance. When you upload the textures with the same names on multiple materials, Zakeke automatically consolidates them, allowing the browser to download it just once. This optimization minimizes loading times and boosts overall performance, providing a faster and smoother 3D product experience for your customers.

Snadné slučování textur se stejnými názvy do jedné textury pro optimalizaci výkonu. Když nahrajete textury se stejnými názvy na více materiálů, Zakeke je automaticky konsoliduje a umožní prohlížeči stáhnout je pouze jednou. Tato optimalizace minimalizuje dobu načítání a zvyšuje celkový výkon, čímž vašim zákazníkům poskytuje rychlejší a plynulejší zážitek z 3D produktu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-08-14 10:14:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Maybe later Možná později Details

Maybe later

Možná později
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-08-14 10:14:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Try now Vyzkoušet Details

Try now

Vyzkoušet
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-08-14 10:14:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Unlock the power of the Virtual Try-On. Odemkněte sílu virtuálního vyzkoušení. Details

Unlock the power of the Virtual Try-On.

Odemkněte sílu virtuálního vyzkoušení.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-08-14 10:14:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You can select your preferred lighting style for the glasses in the VTO Můžete si vybrat preferovaný styl osvětlení brýlí ve VTO Details

You can select your preferred lighting style for the glasses in the VTO

Můžete si vybrat preferovaný styl osvětlení brýlí ve VTO
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-08-14 10:14:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Selecting the "Hidden" mode allows you to hide the final part of the glasses1 temples arms in the VTO. This ensures a consistent appearance and prevents any possible issues with temples being incorrectly positioned behind the ears on different head shapes. Výběr režimu "Skrytý" umožňuje skrýt poslední část ramen brýlí1 chrámů ve VTO. Tím je zajištěn konzistentní vzhled a předchází se možným problémům s nesprávnou polohou spánků za ušima na různých tvarech hlavy. Details

Selecting the "Hidden" mode allows you to hide the final part of the glasses1 temples arms in the VTO. This ensures a consistent appearance and prevents any possible issues with temples being incorrectly positioned behind the ears on different head shapes.

Výběr režimu "Skrytý" umožňuje skrýt poslední část ramen brýlí1 chrámů ve VTO. Tím je zajištěn konzistentní vzhled a předchází se možným problémům s nesprávnou polohou spánků za ušima na různých tvarech hlavy.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-08-14 10:14:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We suggest connecting your Zakeke attribute to an option or modifier in your BigCommerce. By connecting the two, you ensure that your customers see all the selected options in their cart and that the attributes/options selected are included in the order in BigCommerce. Plus, you'll have the ability to add a specific price for each option. Without connection, these features will be limited. Learn more here. Doporučujeme propojit atribut Zakeke s možností nebo modifikátorem ve vašem BigCommerce. Propojením těchto dvou možností zajistíte, že vaši zákazníci uvidí všechny vybrané možnosti ve svém košíku a že vybrané atributy/možnosti budou zahrnuty v objednávce v BigCommerce. Navíc budete mít možnost přidat konkrétní cenu pro každou možnost. Bez připojení budou tyto funkce omezené. Další informace najdete tady. Details

We suggest connecting your Zakeke attribute to an option or modifier in your BigCommerce. By connecting the two, you ensure that your customers see all the selected options in their cart and that the attributes/options selected are included in the order in BigCommerce. Plus, you'll have the ability to add a specific price for each option. Without connection, these features will be limited. Learn more here.

Doporučujeme propojit atribut Zakeke s možností nebo modifikátorem ve vašem BigCommerce. Propojením těchto dvou možností zajistíte, že vaši zákazníci uvidí všechny vybrané možnosti ve svém košíku a že vybrané atributy/možnosti budou zahrnuty v objednávce v BigCommerce. Navíc budete mít možnost přidat konkrétní cenu pro každou možnost. Bez připojení budou tyto funkce omezené. Další informace najdete tady.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-31 13:27:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We suggest connecting your Zakeke attribute to an option in your Shopify store for a seamless experience. By connecting the two, the values for that option along with the prices are automatically imported, and your customers will see a single product with a list of attributes/options in both the cart and checkout. Doporučujeme propojit atribut Zakeke s možností v obchodě Shopify pro bezproblémové zážitky. Spojením těchto dvou se hodnoty této možnosti spolu s cenami automaticky importují a vaši zákazníci uvidí jeden produkt se seznamem atributů / možností v košíku i pokladně. Details

We suggest connecting your Zakeke attribute to an option in your Shopify store for a seamless experience. By connecting the two, the values for that option along with the prices are automatically imported, and your customers will see a single product with a list of attributes/options in both the cart and checkout.

Doporučujeme propojit atribut Zakeke s možností v obchodě Shopify pro bezproblémové zážitky. Spojením těchto dvou se hodnoty této možnosti spolu s cenami automaticky importují a vaši zákazníci uvidí jeden produkt se seznamem atributů / možností v košíku i pokladně.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-31 13:27:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Pre-set configurations are predefined compositions of attributes and options for your products. These configurations serve as ready-made selections that customers can either purchase as is or utilize as a starting point for further personalization. Přednastavené konfigurace jsou předdefinované kompozice atributů a možností pro vaše produkty. Tyto konfigurace slouží jako hotové výběry, které si zákazníci mohou zakoupit tak, jak jsou, nebo je využít jako výchozí bod pro další přizpůsobení. Details

Pre-set configurations are predefined compositions of attributes and options for your products. These configurations serve as ready-made selections that customers can either purchase as is or utilize as a starting point for further personalization.

Přednastavené konfigurace jsou předdefinované kompozice atributů a možností pro vaše produkty. Tyto konfigurace slouží jako hotové výběry, které si zákazníci mohou zakoupit tak, jak jsou, nebo je využít jako výchozí bod pro další přizpůsobení.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-31 13:27:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Failed to send the quotation since there is at least 1 required field empty. Odeslání nabídky se nezdařilo, protože je alespoň 1 povinné pole prázdné. Details

Failed to send the quotation since there is at least 1 required field empty.

Odeslání nabídky se nezdařilo, protože je alespoň 1 povinné pole prázdné.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:33:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
To confirm and mint your NFT you need an active wallet compatible with Ethereum. Confirm and add your email and wallet address. Chcete-li potvrdit a razit NFT, potřebujete aktivní peněženku kompatibilní s Ethereum. Potvrďte a přidejte svůj e-mail a adresu peněženky. Details

To confirm and mint your NFT you need an active wallet compatible with Ethereum. Confirm and add your email and wallet address.

Chcete-li potvrdit a razit NFT, potřebujete aktivní peněženku kompatibilní s Ethereum. Potvrďte a přidejte svůj e-mail a adresu peněženky.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:33:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You're purchasing a customized product together with an NFT. Kupujete přizpůsobený produkt společně s NFT. Details

You're purchasing a customized product together with an NFT.

Kupujete přizpůsobený produkt společně s NFT.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-25 15:14:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Confirm and Purchase Potvrdit a zakoupit Details

Confirm and Purchase

Potvrdit a zakoupit
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-25 15:14:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Skip and continue Přeskočit a pokračovat Details

Skip and continue

Přeskočit a pokračovat
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-25 15:14:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 32

Export as