GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: ne

Filter ↓ Sort ↓ All (396) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (396) Warnings (0)
1 2 3 27
Prio Original string Translation
to turn your products in 3D/AR 3D/AR मा आफ्नो उत्पादनहरु बारी गर्न Details

to turn your products in 3D/AR

3D/AR मा आफ्नो उत्पादनहरु बारी गर्न
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-12 12:55:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Learn how कसरी सिक्नुहोस् Details

Learn how

कसरी सिक्नुहोस्
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-12 12:55:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Open full guide पूरा मार्गदर्शक खोल्नुहोस् Details

Open full guide

पूरा मार्गदर्शक खोल्नुहोस्
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:46:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select the 3D model you wish to show in that widget. तपाईँले त्यो विजेटमा देखाउन चाहनुभएको त्रिकोण नमूना चयन गर्नुहोस् । Details

Select the 3D model you wish to show in that widget.

तपाईँले त्यो विजेटमा देखाउन चाहनुभएको त्रिकोण नमूना चयन गर्नुहोस् ।
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:46:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Click on Settings on the widget. विजेटमा सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् । Details

Click on Settings on the widget.

विजेटमा सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् ।
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:46:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
From the Site Editor menu > Add Apps > Manage Apps > Zakeke 3D/AR Viewer > Open. साइट सम्पादक मेनु बाट > Add Apps > Manage Apps > Zakeke 3D/AR Viewer > Open। Details

From the Site Editor menu > Add Apps > Manage Apps > Zakeke 3D/AR Viewer > Open.

साइट सम्पादक मेनु बाट > Add Apps > Manage Apps > Zakeke 3D/AR Viewer > Open।
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:46:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Go to your Wix dashboard > Home > Edit Site to launch the Site Editor. साइट सम्पादक सुरु गर्न आफ्नो Wix ड्यासबोर्डमा जानुहोस् > होम > सम्पादन साइट। Details

Go to your Wix dashboard > Home > Edit Site to launch the Site Editor.

साइट सम्पादक सुरु गर्न आफ्नो Wix ड्यासबोर्डमा जानुहोस् > होम > सम्पादन साइट।
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:46:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
In order to publish this 3D model to your website, please do as follows: तपाईंको वेबसाइटमा यो 3D मोडेल प्रकाशित गर्नको लागि, कृपया निम्नानुसार गर्नुहोस्: Details

In order to publish this 3D model to your website, please do as follows:

तपाईंको वेबसाइटमा यो 3D मोडेल प्रकाशित गर्नको लागि, कृपया निम्नानुसार गर्नुहोस्:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:46:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Show undo/redo and reset buttons फर्काउने/रिडु गर्ने र रिसेट गर्ने बटन देखाउनुहोस् Details

Show undo/redo and reset buttons

फर्काउने/रिडु गर्ने र रिसेट गर्ने बटन देखाउनुहोस्
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:07:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Hide price मान लुकाउनुहोस् Details

Hide price

मान लुकाउनुहोस्
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:07:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Be sure that there aren't products that are still using this property निश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ अझै पनि यो गुण प्रयोग गरिरहेका उत्पादनहरू छैनन् Details

Be sure that there aren't products that are still using this property

निश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ अझै पनि यो गुण प्रयोग गरिरहेका उत्पादनहरू छैनन्
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:07:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error: Failed removing the property त्रुटि: विशेषता हटाउन असफल Details

Error: Failed removing the property

त्रुटि: विशेषता हटाउन असफल
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:07:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable the ar conversion on the fly फ्लाइमा ar रुपान्तरण सक्षम पार्नुहोस् Details

Enable the ar conversion on the fly

फ्लाइमा ar रुपान्तरण सक्षम पार्नुहोस्
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:07:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Keep in preview पूर्वावलोकन राख्नुहोस् Details

Keep in preview

पूर्वावलोकन राख्नुहोस्
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:07:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The file must be in one of the following formats: .hdr, .dds or 6 .jpg each one with the sufix _nx, _ny... (cubemap). फाइल निम्न ढाँचाहरू मध्ये कुनै एकमा हुनुपर्दछ: .hdr, .dds वा 6 .jpg प्रत्येकलाई sufix _nx, _ny... (घनमानचित्र) Details

The file must be in one of the following formats: .hdr, .dds or 6 .jpg each one with the sufix _nx, _ny... (cubemap).

फाइल निम्न ढाँचाहरू मध्ये कुनै एकमा हुनुपर्दछ: .hdr, .dds वा 6 .jpg प्रत्येकलाई sufix _nx, _ny... (घनमानचित्र)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-05-16 10:21:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 27

Export as