GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: nl

Filter ↓ Sort ↓ All (591) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (591) Warnings (0)
1 2 3 40
Prio Original string Translation
attributes, options and actions Attributen, opties en acties Details

attributes, options and actions

Attributen, opties en acties
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Here below the list of AI-generated Hieronder de lijst met door AI gegenereerde Details

Here below the list of AI-generated

Hieronder de lijst met door AI gegenereerde
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips: Bekijk deze gids voordat je erin duikt om de AI van Zakeke te maximaliseren. Hier zijn enkele tips: Details

Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips:

Bekijk deze gids voordat je erin duikt om de AI van Zakeke te maximaliseren. Hier zijn enkele tips:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
links Verwijzigingen Details

links

Verwijzigingen
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• You cannot use the AI to create • Je kunt de AI niet gebruiken om te creëren Details

• You cannot use the AI to create

• Je kunt de AI niet gebruiken om te creëren
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists. • Vereenvoudig het attribuut met beschrijvende groepsnamen. Bijvoorbeeld: In plaats van alle materialen op te sommen (bijv. plastic, hout...), gebruik je herkenbare namen; De AI van Zakeke zal ze begrijpen, waardoor er geen uitputtende lijsten meer nodig zijn. Details

• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists.

• Vereenvoudig het attribuut met beschrijvende groepsnamen. Bijvoorbeeld: In plaats van alle materialen op te sommen (bijv. plastic, hout...), gebruik je herkenbare namen; De AI van Zakeke zal ze begrijpen, waardoor er geen uitputtende lijsten meer nodig zijn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color". • Formuleer duidelijk uw gewenste resultaat bij het geven van aanwijzingen. Geef bijvoorbeeld details op zoals "een stoel met of zonder armleuningen, met aanpasbare lichaamskleur". Details

• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color".

• Formuleer duidelijk uw gewenste resultaat bij het geven van aanwijzingen. Geef bijvoorbeeld details op zoals "een stoel met of zonder armleuningen, met aanpasbare lichaamskleur".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body". • Wees beschrijvend in het benoemen van 3D-scène-elementen - vermijd codes of tijdelijke aanduidingen. Gebruik in plaats van "Mesh_01" duidelijke namen zoals "lichaam". Details

• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body".

• Wees beschrijvend in het benoemen van 3D-scène-elementen - vermijd codes of tijdelijke aanduidingen. Gebruik in plaats van "Mesh_01" duidelijke namen zoals "lichaam".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
read here Lees hier Details

read here

Lees hier
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please Het lijkt erop dat u de toegestane limiet hebt overschreden. Het is belangrijk om je te houden aan de richtlijnen en limieten die zijn opgesteld om een eerlijk en veilig gebruik van onze diensten te garanderen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u Details

We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please

Het lijkt erop dat u de toegestane limiet hebt overschreden. Het is belangrijk om je te houden aan de richtlijnen en limieten die zijn opgesteld om een eerlijk en veilig gebruik van onze diensten te garanderen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Limit reached Limiet bereikt Details

Limit reached

Limiet bereikt
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you need further assistance, please write an email to our support team. Als je meer hulp nodig hebt, schrijf dan een e-mail naar ons ondersteuningsteam. Details

If you need further assistance, please write an email to our support team.

Als je meer hulp nodig hebt, schrijf dan een e-mail naar ons ondersteuningsteam.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system. Geen microfoon gedetecteerd: Zorg ervoor dat er een microfoon is aangesloten op uw apparaat. Als u een externe microfoon gebruikt, zorg er dan voor dat deze correct is aangesloten en wordt herkend door uw systeem. Details

No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system.

Geen microfoon gedetecteerd: Zorg ervoor dat er een microfoon is aangesloten op uw apparaat. Als u een externe microfoon gebruikt, zorg er dan voor dat deze correct is aangesloten en wordt herkend door uw systeem.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'. Browsermachtigingen: Zorg ervoor dat u microfoontoegang hebt verleend voor deze website. U kunt dit meestal doen door op het camera-/microfoonpictogram in de adresbalk van uw browser te klikken en 'Toestaan' te selecteren. Details

Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'.

Browsermachtigingen: Zorg ervoor dat u microfoontoegang hebt verleend voor deze website. U kunt dit meestal doen door op het camera-/microfoonpictogram in de adresbalk van uw browser te klikken en 'Toestaan' te selecteren.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're unable to access your microphone. Please check the following: We hebben geen toegang tot je microfoon. Controleer het volgende: Details

We're unable to access your microphone. Please check the following:

We hebben geen toegang tot je microfoon. Controleer het volgende:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 40

Export as