GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: no

Filter ↓ Sort ↓ All (591) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (591) Warnings (0)
1 2 3 40
Prio Original string Translation
attributes, options and actions Attributter, alternativer og handlinger Details

attributes, options and actions

Attributter, alternativer og handlinger
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Here below the list of AI-generated Her under listen over AI-genererte Details

Here below the list of AI-generated

Her under listen over AI-genererte
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips: Sjekk ut denne guiden før du dykker inn for å maksimere Zakekes AI. Her er noen tips: Details

Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips:

Sjekk ut denne guiden før du dykker inn for å maksimere Zakekes AI. Her er noen tips:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
links Koblinger Details

links

Koblinger
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• You cannot use the AI to create • Du kan ikke bruke AI til å lage Details

• You cannot use the AI to create

• Du kan ikke bruke AI til å lage
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists. • Forenkle attributtet med beskrivende gruppenavn. For eksempel: I stedet for å liste opp alle materialer (f.eks. plast, tre ...), bruk gjenkjennelige navn; Zakekes AI vil forstå dem, og eliminere behovet for uttømmende lister. Details

• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists.

• Forenkle attributtet med beskrivende gruppenavn. For eksempel: I stedet for å liste opp alle materialer (f.eks. plast, tre ...), bruk gjenkjennelige navn; Zakekes AI vil forstå dem, og eliminere behovet for uttømmende lister.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color". • Formuler tydelig ønsket resultat når du gir instruksjoner. For eksempel, spesifiser detaljer som "en stol med eller uten armlener, med tilpassbar kroppsfarge". Details

• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color".

• Formuler tydelig ønsket resultat når du gir instruksjoner. For eksempel, spesifiser detaljer som "en stol med eller uten armlener, med tilpassbar kroppsfarge".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body". • Vær beskrivende når du navngir elementer i 3D-scener – unngå koder eller plassholdere. I stedet for "Mesh_01", bruk klare navn som "kropp". Details

• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body".

• Vær beskrivende når du navngir elementer i 3D-scener – unngå koder eller plassholdere. I stedet for "Mesh_01", bruk klare navn som "kropp".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
read here Les her Details

read here

Les her
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please Vi beklager, men det ser ut til at du har overskredet den tillatte grensen. Det er viktig å følge retningslinjene og grensene som er satt for å sikre rettferdig og sikker bruk av tjenestene våre. Hvis du trenger mer info vennligst Details

We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please

Vi beklager, men det ser ut til at du har overskredet den tillatte grensen. Det er viktig å følge retningslinjene og grensene som er satt for å sikre rettferdig og sikker bruk av tjenestene våre. Hvis du trenger mer info vennligst
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Limit reached Grensen er nådd Details

Limit reached

Grensen er nådd
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you need further assistance, please write an email to our support team. Hvis du trenger mer hjelp, kan du skrive en e-post til vårt supportteam. Details

If you need further assistance, please write an email to our support team.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du skrive en e-post til vårt supportteam.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system. Ingen mikrofon oppdaget: Forsikre deg om at en mikrofon er koblet til enheten. Hvis du bruker en ekstern mikrofon, må du sørge for at den er riktig koblet til og gjenkjent av systemet. Details

No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system.

Ingen mikrofon oppdaget: Forsikre deg om at en mikrofon er koblet til enheten. Hvis du bruker en ekstern mikrofon, må du sørge for at den er riktig koblet til og gjenkjent av systemet.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'. Nettlesertillatelser: Forsikre deg om at du har gitt mikrofontilgang for dette nettstedet. Du kan vanligvis gjøre dette ved å klikke på kamera-/mikrofonikonet i nettleserens adressefelt og velge "Tillat". Details

Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'.

Nettlesertillatelser: Forsikre deg om at du har gitt mikrofontilgang for dette nettstedet. Du kan vanligvis gjøre dette ved å klikke på kamera-/mikrofonikonet i nettleserens adressefelt og velge "Tillat".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're unable to access your microphone. Please check the following: Vi får ikke tilgang til mikrofonen din. Kontroller følgende: Details

We're unable to access your microphone. Please check the following:

Vi får ikke tilgang til mikrofonen din. Kontroller følgende:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:26:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 40

Export as