GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: ro

Filter ↓ Sort ↓ All (591) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (591) Warnings (0)
1 2 3 40
Prio Original string Translation
attributes, options and actions Atribute, opțiuni și acțiuni Details

attributes, options and actions

Atribute, opțiuni și acțiuni
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Here below the list of AI-generated Aici, mai jos, lista generată de AI Details

Here below the list of AI-generated

Aici, mai jos, lista generată de AI
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips: Consultați acest ghid înainte de a vă scufunda pentru a maximiza AI-ul lui Zakeke. Iată câteva sfaturi: Details

Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips:

Consultați acest ghid înainte de a vă scufunda pentru a maximiza AI-ul lui Zakeke. Iată câteva sfaturi:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
links Legături Details

links

Legături
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• You cannot use the AI to create • Nu puteți utiliza AI pentru a crea Details

• You cannot use the AI to create

• Nu puteți utiliza AI pentru a crea
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists. • Simplificați atributul cu nume descriptive de grupuri. De exemplu: În loc să enumerați toate materialele (de exemplu, plastic, lemn ...), utilizați nume recunoscute; AI-ul lui Zakeke le va înțelege, eliminând necesitatea unor liste exhaustive. Details

• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists.

• Simplificați atributul cu nume descriptive de grupuri. De exemplu: În loc să enumerați toate materialele (de exemplu, plastic, lemn ...), utilizați nume recunoscute; AI-ul lui Zakeke le va înțelege, eliminând necesitatea unor liste exhaustive.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color". • Articulați în mod clar rezultatul dorit atunci când furnizați solicitări. De exemplu, specificați detalii precum "un scaun cu sau fără cotiere, cu culoare personalizabilă a caroseriei". Details

• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color".

• Articulați în mod clar rezultatul dorit atunci când furnizați solicitări. De exemplu, specificați detalii precum "un scaun cu sau fără cotiere, cu culoare personalizabilă a caroseriei".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body". • Fiți descriptiv în denumirea elementelor scenei 3D - evitați codurile sau substituenții. În loc de "Mesh_01", folosiți nume clare precum "corp". Details

• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body".

• Fiți descriptiv în denumirea elementelor scenei 3D - evitați codurile sau substituenții. În loc de "Mesh_01", folosiți nume clare precum "corp".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
read here Citiți aici Details

read here

Citiți aici
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please Ne pare rău, dar se pare că ați depășit limita permisă. Este important să respectați instrucțiunile și limitele stabilite pentru a asigura utilizarea corectă și sigură a serviciilor noastre. Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm Details

We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please

Ne pare rău, dar se pare că ați depășit limita permisă. Este important să respectați instrucțiunile și limitele stabilite pentru a asigura utilizarea corectă și sigură a serviciilor noastre. Dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Limit reached Limita atinsă Details

Limit reached

Limita atinsă
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you need further assistance, please write an email to our support team. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să scrieți un e-mail echipei noastre de asistență. Details

If you need further assistance, please write an email to our support team.

Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să scrieți un e-mail echipei noastre de asistență.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system. Nu s-a detectat niciun microfon: asigurați-vă că este conectat un microfon la dispozitiv. Dacă utilizați un microfon extern, asigurați-vă că este conectat corect și recunoscut de sistemul dvs. Details

No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system.

Nu s-a detectat niciun microfon: asigurați-vă că este conectat un microfon la dispozitiv. Dacă utilizați un microfon extern, asigurați-vă că este conectat corect și recunoscut de sistemul dvs.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'. Permisiuni browser: Asigurați-vă că ați acordat acces la microfon pentru acest site web. De obicei, puteți face acest lucru făcând clic pe pictograma cameră / microfon din bara de adrese a browserului dvs. și selectând "Permiteți". Details

Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'.

Permisiuni browser: Asigurați-vă că ați acordat acces la microfon pentru acest site web. De obicei, puteți face acest lucru făcând clic pe pictograma cameră / microfon din bara de adrese a browserului dvs. și selectând "Permiteți".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're unable to access your microphone. Please check the following: Nu vă putem accesa microfonul. Vă rugăm să verificați următoarele: Details

We're unable to access your microphone. Please check the following:

Nu vă putem accesa microfonul. Vă rugăm să verificați următoarele:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:27:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 40

Export as